Zpětný leasing nemovitostí

Zpětný leasing je o alternativní způsob financování pro klienty, kteří potřebují získat rychlou hotovost pro vyřešení své tíživé finanční situace.

Je určen pro klienty, kteří potřebují hotovost, umořit více půjček, oddlužit nemovitost, vyplatit exekuci, a kteří bohužel nemají šanci dostat úvěr nebo půjčku od žádné bankovní instituce, jelikož jsou pro ně nebonitní, nebo mají negativní záznam v bankovním registru. Jediným možným řešením jak se vyhnout exekucím nebo vystěhování je zpětný leasing nemovitostí.

 • Princip pětného leasingu nemovitostí:
  • Jedná se o refinancování stávajícího majetku klienta prostřednictvím koupě jeho nemovitosti a současného leasingového pronájmu nemovitosti s právem následného zpětného převodu vlastnického práva k nemovitosti na klienta po uplynutí doby leasingového pronájmu.
 • Podmínky pro zpětný leasing nemovitosti:
  • Věk ani příjem nerozhoduje.
  • Klient nedokládá stávající půjčky.
  • Vhodné pro klienty s exekucí nebo s negativním záznamem v bankovním registru.
  • Doba splatnosti 1 až 30 let.
  • Financujeme až 60% z tržní ceny nemovitosti.
  • Možnost převedení leasingu na třetí osobu.
 • Jak to funguje?
  • Klient na základě kupní smlouvy postoupí společnosti vlastnická práva k nemovitosti. Společnost poté obratem vyplatí klientovi sjednanou kupní cenu (formou bankovního převodu na konto určené klientem, v případě zájmu i formou hotovostní úhrady k rukám klienta). Z této částky jsou současně uhrazeny veškeré dluhy, exekuce, hrozící dražby a další závazky, které klient požaduje vyplatit. Společnost s klientem současně uzavírá leasingovou smlouvu, na základě které je klient okamžitě oprávněn užívat předmětnou nemovitost.
  • Po dobu trvání leasingového pronájmu klient obvyklým způsobem užívá předmětnou nemovitost. Za užívání hradí pravidelné měsíční leasingové splátky. Po řádném splacení leasingu je klientovým právem a povinností společnosti převést nemovitost zpět do vlastnictví klienta. Klient tak trvale nepřichází o nemovitost jako v případě dražby či běžného prodeje.
  • V leasingové splátce je zahrnuta nejen leasingová částka za užívání nemovitosti (nájemné), ale také daň z nemovitosti, pojištění nemovitosti a především záloha na budoucí kupní cenu, která je rozvržena tak, aby po uplynutí doby pronájmu byl zpětný převod na klienta bezplatný. Klient však musí mít na paměti, že vedle leasingové splátky je povinen si také hradit zálohy na služby spojené s užíváním nemovitosti, jako je záloha na elektřinu, vodu, teplo, fond oprav apod.
 • Hlavní výhody zpětného leasingu nemovitostí:
  • klientova nemovitost zůstává vždy v jeho užívání.
  • nemovitost je vždy pojištěná.
  • pokud bude nemovitost ve vlastnictví leasingové společnosti na listu vlastníka se neobjeví žádná další exekuce, protože nemovitost nevlastní klient, ale společnost.

Zavoláme Vám
603 808 222

Vaše jméno:
Vaše telefonní číslo:
Váš e-mail:
Čeho se týká Váš dotaz:
Odeslat

Odešlete nám Vaše kontaktní údaje a my si s Vámi domluvíme osobní schůzku.