Faktoring

Zajistíme Vám proplacení Vámi vystavených faktur do 48 hodin.

Faktoring je finanční služba vhodná pro malé a střední podniky, které potřebují financovat a řídit růst svého podnikání. Cílem je uvolnit cash-flow vázané v oběžných aktivech a tyto použít pro krytí provozních potřeb firmy.
Factoring spočívá v odkupu krátkodobých pohledávek vzniklých z dodávek zboží a poskytování služeb před dobou jejich splatnosti. Za krátkodobé pohledávky jsou považovány pohledávky s dobou splatnosti zpravidla do 90 dní od vystavení faktury.

 • Výhody factoringu:
  • Není potřeba podstupovat složité schvalovací procedury, faktoring probíhá bez běžného bankovního jištění.
  • Nemusíte čekat na zaplacení od odběratele, peníze máte okamžitě k dispozici.
  • Faktoring Vám zajistí dostatek provozních financí bez dalšího zatížení majetku.
  • Odpadá Vám starost o pohledávky a jejich inkaso a plně se tak můžete věnovat svému obchodu.
 • Jak to funguje:
  • Uzavření smlouvy o postoupení pohledávky, či uzavření smlouvy o faktoringové spolupráci.
  • Klient dodá zboží odběrateli spolu s fakturou, která obsahuje cesní klausuli nebo řádné oznámení o postoupení pohledávky (t.j. informuje odběratele, že daná pohledávka je postoupená).
  • Klient postupuje pohledávku.
  • Vyplácení zálohové platby 70 až 95% klientovi 2. den po vystavení faktury.
  • Odběratel hradí pohledávku v plné výši na účet faktora.
  • Po obdržení platby je provedeno vyúčtování pohledávky a pohledávka je vyrovnaná na účet klienta.
 • Kdy je factoring vhodné využít?
  • Odběratelé požadují dlouhou splatnost.
  • Odběratelé platí po lhůtě splatnosti.
  • Společnost má nedostatek prostředků na profinancování nákupu surovin a sezónních výkyvů.
  • Dodavatelé požadují platby při odběru zboží či zálohově.
  • Společnost má nové zakázky.
  • Společnost potřebuje navýšit objem financování, ale u banky je na limitu.

Zavoláme Vám
603 808 222

Vaše jméno:
Vaše telefonní číslo:
Váš e-mail:
Čeho se týká Váš dotaz:
Odeslat

Odešlete nám Vaše kontaktní údaje a my si s Vámi domluvíme osobní schůzku.